Dozvole za ribolov

Izdajemo dozvole za rekreacijski ribolov na moru za domaće i strane državljane.

VRSTA DOZVOLE NAKNADA ZA REKREACIJSKI RIBOLOV
jedan (1) dan 60,00 kn
tri (3) dana 150,00 kn
sedam (7) dana 300,00 kn
trideset (30) dana ne izdajemo
Dozvola za ribolov tune, igluna, iglana ne izdajemo
Godišnja dozvola za osobe od 18 do 64 godina života 500,00 kn
Godišnja za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata
Republike Hrvatske
100,00 kn
Godišnja dozvola za umirovljenike ili osobe koje su navršile
65 godina života
100,00 kn
Godišnja dozvola za osobe koje imaju prebivalište na otocima
i poluotoku Pelješac s navršenih 65 godina života
izdaje se bez naknade
* Godišnja dozvola za ribolov parangalom 200,00 kn
* Godišnja dozvola za ribolov vršom 200,00 kn
* Godišnja dozvola za ribolov ostima 100,00 kn
* Godišnja dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100,00 kn

* godišnje dozvole se izdaju za tekuću godinu isključivo do 01.03.2018
* godišnje dozvole za ribolov parangalom, vršama, ostima i umjetnom rasvjetom mogu biti izdane  samo ribolovcima vlasnicima godišnjih dozvola za športski, odnosno rekreacijski ribolov na moru.

 

DOZVOLJENA OPREMA

Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

  • odmetom, ukupno do dva (2) komada;
  • kančenicom, ukupno do dva (2) komada;
  • povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada;
  • povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada;
  • napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.


Najmanje veličine morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet jesu:

ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
Seriola dumerili gof 45 cm
Sarda sarda palamida 45 cm
Sciaena umbra kavala 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI
Arca noe kunjka 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
Ostrea edulis kamenica 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI
Octopus vulgaris hobotnica 1 kg

Bez obzira na veličinu u more se moraju odmah vratiti ženke:

  • jastoga i hlapa s vanjskim jajima
  • rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima

MAKSIMALNA DOZVOLJENA DNEVNA KOLIČINA ULOVA: 5Kg

 

OTROVNE I OPASNE RIBE

PAUK (Trachinus radiatus)
ŠKRPINA (Scorpaena scorfa)
GOLUB (Myliobatis aquila)
DRHTULJA(Torpedo mormorataa )
MURINA(Murarena helena)

ZABRANJENE ZONE

Limski kanal
Tarska vala
otočje Brijuni
područja unutar luka
ograđene plaže za kupače